13 2 / 2014

Permalink 12,004 notes

28 12 / 2013

awkwardlara:

i was expecting this to end in death and sadness and now i’m pleasantly surprised that was adorable

(Source: iraffiruse, via vukidrock)

Permalink 458,044 notes

09 12 / 2013

Permalink 6,929 notes

09 12 / 2013

Permalink 5 notes

03 12 / 2013

lemd:

the-boy-of-constant-sorrow:

Never, ever, ever give up Jim!

Không được bỏ cuộc…

(Source: alwaysmoneyinthebnanastand)

Permalink 20,734 notes

25 11 / 2013

goldscors:

1. HạN chế vIết Hoa ngẪu hứnG.

2. Giới từ không phải là cách tốt để kết thúc câu với.

3. Tránh dùng sáo ngữ như trách dịch. Nó xưa như quả đất.

4. So sánh cũng tệ NHƯ sáo ngữ vậy.

5. Ít nhiều phải cụ thể.

6. Người viết nói chung đừng bao giờ tổng quát hóa.

Bảy. Phải ổn định, nhất quán.

8….

Permalink 15 notes

13 10 / 2013

the-sand-child:

bien-duoi-troi-sao:

=))))

=)))))))))))))))))

the-sand-child:

bien-duoi-troi-sao:

=))))

=)))))))))))))))))

(Source: micamicachu, via vukidrock)

Permalink 301 notes

13 1 / 2013


Kể lại chuyện tình của chúng mình!:X

Kể lại chuyện tình của chúng mình!:X

(Source: nguyengiag)

Permalink 11 notes